Hizmetlerimiz Projelendirme

  • Project Image

Projelendirme


Günümüzde her sektörde gerçekleştirilen işlerin doğru işlemesi ve beklenilen hedefleri gerçekleştirmesi için yönetim prensipleri çerçevesinde gerçekleştirilir. Zaman, kalite ve maliyet yönetimi kriterlerinin ön planda olduğu bu sürecin yönetimini de konusunda uzman ve profesyonel proje yöneticisi gerçekleştirir.

Proje yönetimi; dikkat, koordinasyon, emek ve kontrol gerektiren bir operasyon süreci olduğunu unutmamak gerekir. Çünkü hedeflerin gerçekleştirilmesi tüm proje süreçlerinin birbirleri ile koordineli olarak aksamadan çalışmasını gerektirir.

PROJE YÖNETİMİ NEDİR?

Proje yönetimi;

  • Projenin zaman, maliyet ve kalite açılarından tetkik edilmesini,
  • Projenin belirlenen hedefler doğrultusunda ilerlemesi aşamalarında gereken iş ve işlemlerin yerine getirilmesini,
  • Projenin verimli bir şekilde ilerlemesi için gereken plan, program ve diğer işlemlerin yapılması işlerini kapsar.

Profesyonel bir süreç olan proje yönetimi projenin tasarımı aşamasında başlar ve proje bitimine kadar devam eder.

Profesyonel proje yönetiminde proje bitiminde de işverene verilen destek sürer. Yapıların daha uzunlu ömürlü ve daha verimli olmasını sağlayan inşaat proje yönetimisayesinde maliyet ve zaman yönünden kazanç elde edilebilir.

PROJE YÖNETİMİNİN BİLEŞENLERİ NELERDİR?

Proje yönetimi tek başlık altında incelenemeyecek kadar geniş alt aşamaları içerir. Proje yönetimi farklı disiplinlerdeki çalışanların bir araya gelerek yaptıkları bir çalışma olduğundan dolayı gerekli eşgüdümün sağlanması gerekir. Kalite ve verimlilik esaslarının ön plana alındığı projelerde projenin istenen gerekleri yerine getirebilmesi için proje yönetiminin dikkatle yerine getirilmesi gerekir.

Proje yönetiminin etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için nitelikli bir proje yöneticisine ihtiyaç vardır. Farklı disiplinleri bir arada tutabilme ve gerektiğinde aradaki bilgi akışını doğru yönetebilme becerisine sahip proje yöneticileri projenin başarısında önemli bir rol üstlenirler.

Projenin detayları da proje yöneticisinin kontrolü altındadır. Proje yönetimi aynı zamanda maliyet yönetimi olup, maliyetin dışında da bileşenler mevcuttur. Yapılan işlerin raporlanması, fizibilite raporları, projenin takvime uygun ilerlemesi proje yönetiminin bileşenlerini oluşturur.

İNŞAAT PROJE YÖNETİMİ

İnşaat proje yönetimi sadece şantiyedeki işlerin yönetilmesi olarak düşünülmemelidir. Yeni nesil yapı inşa faaliyetleri nedeni ile şantiye dışında da birçok etmen ürünü etkilediğinden dolayı proje yönetiminin çok yönlü ve uzmanlık gerektiren bir iş olduğu bilinmelidir. Bir inşaatın maliyet yönetimi, inşaatın verilen takvime göre işlemesi, fizibilite çalışmalarının yapılması, statik analizlerinin yapılmış olması gibi başlıklar inşaat proje yönetimi açısından dikkat edilen hususlardandır.

Hizmetlerimiz Kalite Güven Getirir!

Image portfolio

Projelendirme

Detaylar
Image portfolio

Konut ve Hastane inşaat işleri

Detaylar
Image portfolio

Taahhüt işleri

Detaylar
Image portfolio

Prefabrik Bina İnşası

Detaylar
Image portfolio

Çelik Konstrüksiyon

Detaylar